TRENINGSSAMLING-TJENESTER

 

PRESTASJONS-TESTER

 

Ved gjennomføring av treningssamlinger på Bardufosstun og på andre forespørsler tilbyr vi gruppevise prestasjonstester til rabaterte priser.

 

 • Maksimalt okysygenopptak (VO2-maks) og maksimal hjertefrekvens i løping
 • Melkesyreterskel (laktatprofil) i løping
 • Flere andre tester lanseres senere

 

Ta kontakt for å booke gruppevise tester.

KUNNSKAPSLØFT

 

Ved gjennomføring av treningssamlinger på Bardufosstun og på andre forespørsler, tilbyr vi teoretiske foredrag, kunnskapsdrypp, praktisk opplæring og instruksjoner innen flere trenings- og prestasjonsområder. Vi tilpasser dette etter behov og målsetning, alderstrinn, nivå og om det er støtte til utøvere ellere trenere/støtteapparat. Kunnskapen vi formidler er forskningbasert og vi har god kunnskap til praksis som formidles gjennom blant annet sunn idrett, Olympiatoppen og Norges Idrettshøgskole, for å nevne noen få.

 • Prestasjons- og idrettsernæring
 • Helseaspekter, idrettsmedisinske og idrettspsykologiske temaer
 • Idrettsfysiologi/ pretasjonslære
 • Arbeidskravanalyser
 • Andre skreddersydde foredrag innen relevante temaer på forespørsel
 • Foredrag/ teoretiske opplæringer kan kombineres med praktisk opplæring og instruksjoner, eksempelvis innen temaer
 • kondisjons- og utholdenhetstrening
 • basistrening
 • anaerob trening
 • powertrening (kraft, spenst og hurtighetstrening)

 

 

Ta kontakt for å undersøke muligheter og pris nærmere